Ingen driftsavbrudd for øyeblikket

Alle tjenester er operative og fungerer som de skal.